Ber Ålesund kommune ta konkurransehensyn 

Konkurransetilsynet har sendt påpekning til Ålesund kommune, der de oppfordres til å fjerne regelverk som kan hindre konkurransen i dagligvaremarkedet.

Ålesund kommune har en bestemmelse i arealplanen sin, som setter begrensninger for hvor nye dagligvarebutikker får lov til å etablere seg. Blant annet heter det at det skal være minst 1000 meter avstand mellom nærbutikker og nærmeste bydels- eller nærsenter, samt minst 500 meter avstand mellom nærbutikker.

En slik regulering av hvor dagligvarebutikker får etablere seg kan begrense konkurransen og gi dagligvarekundene færre valgmuligheter. Tilsynet har derfor bedt Ålesund kommune om en redegjørelse for i hvilken grad det er tatt konkurransemessige hensyn ved utarbeidelsen av disse retningslinjene.

– Det er viktig for forbrukerne i Ålesund at det legges til rette for etablering av nye butikker. Det vil skjerpe konkurransen mellom dagligvareaktørene og gi innbyggerne valgmuligheter når de skal handle dagligvarer. Vi regner med at påpekningen blir grundig vurdert, og håper kommunen vil ta hensyn til tilsynets merknader når de skal utarbeide nye retningslinjer i fremtiden, sier økonom i Konkurransetilsynet Lina Orlova.

Ålesund kommune har frist til 17. april 2023 å svare Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet har tidligere sendt liknende påpekninger til kommunene Stavanger, Skien, Tønsberg, Bærum, Kongsberg, Tromsø, Bodø, Sandnes og Sola, samt fylkeskommunene Rogaland og Vestland. Se nederst i saken for mer informasjon om disse.

Tilsynet har ikke mulighet til å pålegge kommunene og fylkeskommunene til å endre praksis, men oppfordrer sterkt alle til å gjøre konkurransemessige vurderinger når de utarbeider kommune- og regionalplaner eller behandler søknader fra nye dagligvareaktører. Dersom noen kommuner eller fylkeskommuner er usikre på om deres bestemmelser er konkurransebegrensende, ønsker tilsynet at de tar kontakt for veiledning.

39185
Portrettbilde av Lina Orlova
Lina Orlova, økonom i Konkurransetilsynet

Pressetelefon: 47 66 77 77