Endringer i drivstoffmarkedet – Prisbevisste kunder kan spare penger og bidra til bedre konkurranse

Det har blitt vanskeligere for aktørene i drivstoffmarkedet å samkjøre prisøkninger. Prisbevisste kunder kan spare penger og bidra til bedre konkurranse. Samtidig gjør ny pristopp i helgen at vi forbrukere må være bevisst og følge godt med også i helgene og mandag morgen.


Drivstoffmarkedet har lenge vært preget av priser som går i sykluser. Frem til 2017 var det et fast mønster, der pumpeprisene på bensinstasjonene ble økt til veiledende listepris hver mandag og torsdag. Det skjedde en endring i prismønsteret i desember 2017 der pristoppene kom på ulike dager fra uke til uke. Fra desember 2017 skjedde prisløftene på de dagene Circle K og YX oppdaterte listeprisene for privatmarkedet som de publiserte på sine nettsider.

Konkurransetilsynet fattet høsten 2020 vedtak om avhjelpende tiltak mot Circle K Norge AS og YX Norge AS, hvor kjedene forpliktet seg til å slutte med å publisere listepriser for drivstoff på nettsidene sine. Tilsynet mente at publisering av listepriser på nettsidene fungerte som et signal til konkurrentene om når og til hvilket nivå prisene skulle økes og at denne typen adferd kunne utgjøre et ulovlig samarbeid. Circle K og YX var ikke enige i tilsynets bekymringer eller vurderinger, men forpliktet seg likevel til å avslutte praksisen.

Praksisen fungerte slik at Circle K oppdaterte veiledende listepriser klokken 08.00 på dager der de løftet pumpeprisene, YX gjorde det samme cirka klokken 09.00. Både Circle K og YX økte pumpeprisene samtidig klokken 10.00. Deretter fulgte andre drivstoffaktører etter. Konkurransetilsynet har undersøkt hvordan prismønsteret har utviklet seg etter at Circle K og YX sluttet å publisere listepriser for privatmarkedet på sine nettsider og frem til utgangen av november.

– Vi ser at aktørene i markedet fortsatt løfter prisene to til tre ganger i uken, og at det skjer på ulike dager fra uke til uke. Tiltakene i Konkurransetilsynets vedtak gjør det imidlertid mindre forutsigbart for aktørene når og til hvilket nivå konkurrentene har tenkt å øke prisene. Vi ser tegn til endringer i aktørenes tilpasning som tyder på økt usikkerhet og at noen aktører bruker noe lenger tid på å tilpasse seg på dager med prisløft enn før. Dette ser vi på som en positiv utvikling, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

På slutten av året kan det også se ut til å ha etablert seg et fast prisløft i helgen. Dette gjør at man ikke lenger kan regne med at søndag ettermiddag og mandag morgen er blant de billigste tidspunktene å fylle tanken. Det betyr at vi forbrukere må være bevisst og følge godt med hele uken, også i helgene og mandag morgen. Søndag ettermiddag og mandag morgen er ikke nødvendigvis gunstige tidspunkter å fylle på lenger.

Det har fortsatt gått relativt kort tid etter at praksisen med å publisere listepriser opphørte. Det er derfor for tidlig å konkludere med om det har etablert seg et vedvarende mønster og hvordan markedet vil utvikle seg fremover. I en slik situasjon er det ekstra viktig med prisbevisste kunder. Dersom kundene reagerer på prisforskjeller mellom stasjoner og fyller når de observerer at prisene er lave, vil det lønne seg for den enkelte bensinstasjon å ha lave priser. Det fører til hardere konkurranse i markedet som kundene vil tjene på.

– Vi ser at det er utfordrende for kundene å vite når prisene er på det laveste ettersom prisløftene skjer på ulike dager fra uke til uke. Prisbevisste kunder kan imidlertid spare relativt mye på å fylle når prisene er lave. Følg med over tid og dann deg et inntrykk av hva som er et lavt prisnivå i ditt nærområde. Dette vil variere avhengig av konkurransen lokalt. Vi ser at prisene kan variere med over 3 kroner fra topp til bunn mange steder, så man kan fort spare opp mot 200 kroner på en 60-liters tank, sier Skjæveland.

De beste kjøpene kan man gjøre på dager med prisløft. Etter at prisløft har startet tar det noen timer før alle stasjonene har økt prisene. Det kan derfor være verdt å sjekke stasjoner i nærheten hvis du tror at prisen nylig har økt.

Det er bra for konkurransen at det har blitt vanskeligere for aktørene å samkjøre prisøkninger. Hvis vi alle er prisbevisste kan vi bidra til bedre konkurranse og lavere priser. Konkurransetilsynet vil følge med på utviklingen fremover, slik at vi kan gi informasjon om prismønsteret som kan gjøre det lettere å fylle når det er billig.

Portrettfoto av Marita Skjæveland som er nestleder ved avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Marita Mæland Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Kontaktinformasjon

Pressetelefon 47 66 77 77

Marita Skjæveland,
nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.
Pressebilder >>


 

Ønsker du e-postvarsel om nyheter fra Konkurransetilsynet? Klikk her >>