Bruk av diversjonsrater og prispress-tester

I vurderingene av foretakssammenslutninger har flere lands konkurransemyndigheter, inklusiv Norge, begynt å benytte seg av diversjonsrater og tester for prispress (UPP/GUPPI/IPR). Eksempler er på saker fra Norge er Coop/Ica og Peppes/Dolly. Se følgende rapport for eksempler fra Sverige. Mulig tema for en masteroppgave er å se nærmere på hva som er forskjellen mellom disse testene. Hvilke implikasjoner kan bruken av ulike tester ha for om myndighetene godkjenner en foretakssammenslutning eller ikke? Bør denne typen tester benyttes i det hele tatt? Oppgaven kan være en teoretisk/litteratur gjennomgang, kombinert med empirisk arbeid, og er egnet for en spørreundersøkelse/simulering.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Marion Stamnes
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 73
Epost: mast@kt.no