Konkurransen i markedet for Telekom

I Europa ha det innenfor telekom skjedd en betydelig konsolidering de senere årene. Eksempler på dette fra Norge er Telia sitt oppkjøp av Tele2 (TeliaSonera/Tele2) og Phonero (Telia/Phonero) i henholdsvis 2014 og 2017. Mulig tema for en masteroppgave er å analysere konkurransen i markedet for telekom. Innenfor temaet er det flere mulige innfallsvinkler til en masteroppgave: effekten av fusjoner og oppkjøp, om avhjelpende tiltakt har hatt effekt, markedskonsentrasjon og priser, mfl. Innenfor telekom finnes det halvårlige data både for NorgeSverigeDanmark og Finland. Temaene egner seg også for bruk av spørreundersøkelser.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab
Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no