Høring – vurdering av om Vippsvedtaket fra 2018 skal fornyes

Konkurransetilsynet vurderer nå om vilkårene som ble pålagt Vipps AS i 2018 skal videreføres, og ønsker innspill fra aktører i markedet.

Foretakssammenslutningen mellom Vipps AS, BankAxept AS og BankID Norge AS ble godkjent på vilkår om avhjelpende tiltak 27. april 2018. Vedtaket gjaldt i en periode på tre år, med adgang for Konkurransetilsynet til å fornye vedtaksperioden. Konkurransetilsynet fornyet vilkårene i 2021 (se vedtak V2021-5). Fristen for å igjen fornye vilkårene i vedtaket er 27. april 2024.

Høringsbrevet er sendt til et utvalg aktører og konkurrenter av Vipps. Høringsbrevet blir også lagt ut på Konkurransetilsynets nettsider, konkurransetilsynet.no. Alle er velkomne til å svare på høringen.

Høringsfristen er 2. februar 2024.

43941

Kontaktinformasjon

Kristjan Ryste, seniorrådgiver
Epost: krry@kt.no