Konkurransetilsynet 2016 – 2017

Det er stor bredde i håndhevingen av konkurranseloven i 2016. Det spenner fra ferje til skog, pizza, slam og mobiltelefoni, og det inkluderer alle de tre sentrale lovbestemmelsene i konkurranseloven.

  • I 2016 gjorde Konkurransetilsynet 97 beslutninger i fusjonssaker. I 94 av 97 fusjonssakene ble saken lagt bort innen 25 dager. Rask saksbehandling i fusjonskontrollen er positivt for næringslivet.
  • Tre foretakssammenslutninger er blitt stoppet i 2016, det største antallet noen gang i løpet av et år.
  • Det er ilagt gebyr i en sak vedrørende ulovlig samarbeid. Overtredelsen gjelder samarbeid i forbindelse med anbud, som tilsynet ser på som en alvorlig overtredelse av konkurranseloven.
  • Det varslet et rekordhøyt gebyr for misbruk av dominans i telemarkedet.
  • I 2017 er Konkurransetilsynet 100 år. De siste hundre årene har konkurransepolitikken skiftet fra regulering av priser til dagens tilnærming hvor bedrifter tillates å konkurrere fritt såfremt det gir gevinster for oss forbrukere.
  • I 1994 fikk landet sin første konkurransedirektør. Siden den gang har det vært fire bytter av øverste sjef. Her kan du lese hvordan de opplevde sin tid som konkurransedirektør.