Konkurransetilsynet 2017-2018 >>
Konkurransetilsynet har hatt høy aktivitet det siste året, ikke minst på etterforskningssiden. I 2017 ble tre bevissikringer gjennomført i henholdsvis ølmarkedet, alarmmarkedet og avfallsmarkedet. Samme år har tilsynet fattet to vedtak om ulovlig samarbeid. Fire forlag ble ilagt gebyr på til sammen over 30 millioner kroner.


 

Din bil – ditt verkstedsval >>
Denne brosjyren bygger på en større rapport som Konkurransetilsynet har utgitt i september 2013. Brosjyren gir deg kortfattet informasjon om hvilke valgmuligheter du som bileier har, og du vil finne en del praktiske råd rundt valg av verksted.


 

Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser >>
Anbudssamarbeid kan skje uten at det er synlig for deg som er innkjøper. Du kan tape både penger og kvalitet i anskaffelsen. I denne informasjonspakken får du noen enkle råd om hvordan du kan unngå å bli lurt.