Allianse eller konkurranse? >>

Informasjon til små og mellomstore bedrifter om konsekvensene av brudd på konkurranseloven.


Studentflyer 2023 >>

Informasjon til studenter om blant annet Konkurransetilsynet sin rolle og studenters mulighet for praksis hos oss.


Informasjon om bevissikring >>

Brosjyre med informasjon om bevissikring ved uanmeldt kontroll fra Konkurransetilsynet.


Konkurransetilsynet 2020-2021 >>

Vil du vite mer om Konkurransetilsynet? Da kan du lese vår brosjyre som blant annet viser nøkkeltall, organisering og viktige saker Konkurransetilsynet jobber med.


Konkurransetilsynet 2018-2019 >>

Vil du vite mer om Konkurransetilsynet? Da kan du lese vår brorsjyre som blant annet viser nøkkeltall, organisering og viktige saker Konkurransetilsynet jobber med.


Din bil – ditt verkstedsval >>

Denne brosjyren bygger på en større rapport som Konkurransetilsynet har utgitt i september 2013. Brosjyren gir deg kortfattet informasjon om hvilke valgmuligheter du som bileier har, og du vil finne en del praktiske råd rundt valg av verksted.


Blir du lurt? Unngå anbudssamarbeid ved anskaffelser >>

Anbudssamarbeid kan skje uten at det er synlig for deg som er innkjøper. Du kan tape både penger og kvalitet i anskaffelsen. I denne informasjonspakken får du noen enkle råd om hvordan du kan unngå å bli lurt.


Ti tegn på ulovlig samarbeid >>

Som innkjøper må du være oppmerksom på noen faresignaler. Ulovlig samarbeid ved innkjøp har ofte noen fellestrekk, som for eksempel at to konkurrenter bytter på å vinne anbud.