Rapporter og uttalelser

En viktig del av pådriverrollen til Konkurransetilsynet er å være aktiv i samfunnsdebatten. Gjennom kronikker, rapporter, bidrag i forskjellige fora og andre aktiviteter synliggjør tilsynet muligheter og utfordringer knyttet til digitale markeder og en digital økonomi.

 

Rapporter

Hvilken effekt kan algoritmer ha på konkurransen? (2021)
Stadig flere bedrifter i Norge bruker overvåknings- og prisingsalgoritmer i sin virksomhet. Det viser en undersøkelse Konkurransetilsynet har utført. Tilsynet oppfordrer nå bedrifter til å være oppmerksomme på at bruken av algoritmer også kan skade konkurransen og føre til høyere priser til forbrukerne.

Online pharmacy markets in the Nordic (2021)
Denne rapporten fra nordiske konkurransemyndigheter konkluderer med at det er nødvendig med reformer i apotekbransjen. Det kan for eksempel dreie seg om reformer som fjerner unødvendige hindre ved oppstart av nettapotek, reformer knyttet til eierskap eller reformer knyttet til prisregulering. Nettapotek kan bidra til mer effektive apotektjenester, noe som kommer forbrukerne til gode.

Digital platforms and the potential changes to competition law at the European level (2020)
En felles rapport om det nordiske perspektivet på konkurransespørsmål i digitale markeder. Rapporten er et viktig bidrag i debatten om håndhevelse av konkurranseregelverket innen digitale markeder og regler for digitale plattformer.

 

Kronikker

Podcast

 

Andre aktiviteter

 

Tilbake til hovedside om konkurranse i digital økonomi >>