Kategori: Vedtak

1 2 3 41
Dato Tittel
26.04.2021 Vedtak V2021-5 – fornyelse av vedtak V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS – konkurranseloven § 6 annet ledd jf. § 16
08.06.2021 Vedtak V2021-8 – St1 Norge AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
19.05.2021 Vedtak V2021-7 – Altia Plc. – Arcus ASA – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
15.03.2021 Vedtak V2021-4 – Norgesgruppen ASA – opphevelse av vedtak V2020-25 – brudd på opplysningsplikten
12.05.2021 Vedtak V2021-6 – dekning av saksomkostninger
11.11.2020 Vedtak V2020-31 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
15.10.2020 Vedtak 2020-27 – YX Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
15.10.2020 Vedtak 2020-26 – Circle K Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
25.11.2020 Vedtak V2020-32 – Verisure AS/Verisure Midholding AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
21.10.2020 Vedtak V2020-28 – dekning av saksomkostninger
27.08.2020 Vedtak V2020-25 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
11.06.2020 Vedtak V2020-20 – Ringnes Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
11.10.2019 Vedtak V2019-21 – Nor Tekstil AS – Storvask AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
12.03.2020 Vedtak V2020-15 – Vygruppen AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger
12.03.2020 Vedtak V2020-16 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd
21.02.2020 Vedtak V2020-14 – Amedia Start Up AS – Nu Publishing AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
29.11.2019 Vedtak V2019-24 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
01.11.2019 Vedtak V2019-23 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd jf. § 20 – inngrep på vilkår
28.10.2019 Vedtak V2019-22 – Prosafe SE – Floatel International Limited – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
04.07.2019 Vedtak V2019-18 – Sector Alarm AS/Insanor Invest AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
1 2 3 41