Vet du om brudd på konkurranseloven?

I 2022 kjøpte det offentlige bygge- og anleggsarbeid, varer og tjenester for over 740 milliarder kroner. Dersom bedrifter samarbeider om anbud, kan de snyte fellesskapet for store summer. Ifølge OECD kan det å få bort ulovlig anbudssamarbeid redusere kostnadene ved offentlig innkjøp med tjue prosent eller mer. Innkjøpere har en viktig rolle og en unik mulighet til å oppdage slikt samarbeid. 

Når konkurrenter samarbeider får det negative konsekvenser både for bedrifter, offentlige innkjøpere, forbrukere og samfunnet for øvrig. Konsekvensene kan være økte priser, mindre innovasjon og mindre mangfold av varer og tjenester.

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid både fra personer og fra foretak. Vi har taushetsplikt om identiteten til den som tipser.

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjør det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips. 

"Først vinner du, så vinner jeg". Konkurranseloven gjelder for alle bedrifter som tilbyr varer og tjenester. Tips oss om ulovlig anbudssamarbeid.