Konkurranseloven gjelder også deg.

Konkurranseloven gjelder for alle, også ledere og medarbeidere. Konsekvensene kan være store om reglene brytes, og det hjelper ikke å skylde på uvitenhet i ettertid.  

Når konkurrenter samarbeider får det negative konsekvenser både for bedrifter, offentlige innkjøpere, forbrukere og samfunnet for øvrig. Konsekvensene kan være økte priser, mindre innovasjon og mindre mangfold av varer og tjenester.

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid både fra personer og fra foretak. Vi har taushetsplikt om identiteten til den som tipser.

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjør det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips. 

Det er ikke mitt ansvar, jeg bare jobber her. Det er din jobb å sørge for at bedriften følger konkurranseloven.