VET DU NOE?

Når konkurrenter samarbeider får det negative konsekvenser både for bedrifter, offentlige innkjøpere, forbrukere og samfunnet for øvrig. Konsekvensene kan være økte priser, mindre innovasjon og mindre mangfold av varer og tjenester.

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid både fra personer og fra foretak. Vi har taushetsplikt om identiteten til den som tipser.

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjør det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips. 

Et bilde med teksten "Vet du om konkurrenter som deler kundene eller markedet mellom seg? Vi vil gjerne vite. tips oss. " og en illustrasjon av to områder delt i "ditt område" og "mitt område".