Vet du om brudd på konkurranseloven?

Når konkurrenter samarbeider får det negative konsekvenser både for bedrifter, offentlige innkjøpere, forbrukere og samfunnet for øvrig. Konsekvensene kan være økte priser, mindre innovasjon og mindre mangfold av varer og tjenester.

Konkurransetilsynet ønsker tips om ulovlig samarbeid både fra personer og fra foretak. Vi har taushetsplikt om identiteten til den som tipser.

Konkurranseloven gjelder for alle. Både små, mellomstore og store bedrifter. Det er opp til deg å forstå ditt ansvar når du opptrer som en aktør i et marked. Konsekvensene kan være store om reglene brytes, og det hjelper ikke å skylde på uvitenhet i ettertid.  

Vet du om brudd på konkurranseloven, eller har du selv vært involvert i dette? Gjør det rette ved å melde ifra til oss. Les mer på kt.no/tips. 

Nesten 30 prosent av ledere i norske bedrifter mener det foregår ulovlig samarbeid i egen bransje. Vi vil gjerne vite om det. TIps oss om ulovlig samarbeid.