Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 2 3 58
DatoTittel
11.09.2023Høringsuttalelse – På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget
29.06.2023Høringsuttalelse – forslag til endringer i konkurranseloven – markedsetterforskning – utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer
28.06.2023Høringsuttalelse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.
26.05.2023A2023-3 – Industrikran Holding AS / Industrikran Norge AS – Munck Cranes AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – avslag på søknad om unntak fra gjennomføringsforbud
15.05.2023Høringsuttalelse – NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig
12.05.2023Vedtak V2023-4 – Foodora Norway AS – forvaltningsloven § 36 – delvis dekning av saksomkostninger
10.05.2023Vedtak V2023-3 – ØB Group AS – AS Betongvarer – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
28.04.2023Høringsuttalelse – NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere
18.04.2023A2023-2 – SKion Water International GmbH / Enwa AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
17.03.2023Høringsuttalelse – Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift
07.03.2023Høringsuttalelse – forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser
01.02.2023Høringsuttalelse – regulering av fjernvarmeprisen
27.01.2023Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk
12.01.2023A2023-1 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS konkursbo – konkurranseloven § 16 – underretning om henleggelse av saken
06.01.2023Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
06.01.2023Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
22.12.2022Vedtak V2022-24 – Skion Water International GmbH – Enwa AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
15.12.2022Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot usaklige innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer
12.12.2022Høringsuttalelse – heving av grensen for krav om funksjonelt skille
29.11.2022Vedtak V2022-23 – Bokbasen AS – Cappelen Damm AS – Vigmostad & Bjørke AS / Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS – Gyldendal Norsk Forlag AS / Gyldendal ASA – H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS – pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven §§ 12 og 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53, jf. EØS-konkurranseloven § 6 første ledd
15.11.2022Høringsuttalelse – forslag til lov om omsetning av bøker
08.11.2022A2022-1 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2022-4
31.10.2022Høringsuttalelse – tilleggsfordeler ved kredittopptak
19.10.2022Høringsuttalelse – forslag om forbud mot returprovisjon
11.10.2022Vedtak V2022-21 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper og oppheving av gjennomføringsforbud
05.10.2022Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet
30.09.2022Høringsuttalelse – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett
31.08.2022Høringsuttalelse – Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm
06.07.2022Veileder om prisdiskriminering
28.06.2022Vedtak V2022-10 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
1 2 3 58