Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 2 3 58
Dato Tittel
24.10.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i brukthandelsregelverket
10.10.2023 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk
02.10.2023 Høringsuttalelse – Nkom markedsanalyse av markedet for tilgang til faste aksessnett
11.09.2023 Høringsuttalelse – På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget
29.06.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i konkurranseloven – markedsetterforskning – utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer
28.06.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.
26.05.2023 A2023-3 – Industrikran Holding AS / Industrikran Norge AS – Munck Cranes AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – avslag på søknad om unntak fra gjennomføringsforbud
15.05.2023 Høringsuttalelse – NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig
12.05.2023 Vedtak V2023-4 – Foodora Norway AS – forvaltningsloven § 36 – delvis dekning av saksomkostninger
10.05.2023 Vedtak V2023-3 – ØB Group AS – AS Betongvarer – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
28.04.2023 Høringsuttalelse – NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere
18.04.2023 A2023-2 – SKion Water International GmbH / Enwa AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
17.03.2023 Høringsuttalelse – Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift
07.03.2023 Høringsuttalelse – forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser
01.02.2023 Høringsuttalelse – regulering av fjernvarmeprisen
27.01.2023 Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk
12.01.2023 A2023-1 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS konkursbo – konkurranseloven § 16 – underretning om henleggelse av saken
06.01.2023 Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
06.01.2023 Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
22.12.2022 Vedtak V2022-24 – Skion Water International GmbH – Enwa AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
15.12.2022 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot usaklige innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer
12.12.2022 Høringsuttalelse – heving av grensen for krav om funksjonelt skille
29.11.2022 Vedtak V2022-23 – Bokbasen AS – Cappelen Damm AS – Vigmostad & Bjørke AS / Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS – Gyldendal Norsk Forlag AS / Gyldendal ASA – H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS – pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven §§ 12 og 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53, jf. EØS-konkurranseloven § 6 første ledd
15.11.2022 Høringsuttalelse – forslag til lov om omsetning av bøker
08.11.2022 A2022-1 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2022-4
31.10.2022 Høringsuttalelse – tilleggsfordeler ved kredittopptak
19.10.2022 Høringsuttalelse – forslag om forbud mot returprovisjon
11.10.2022 Vedtak V2022-21 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper og oppheving av gjennomføringsforbud
05.10.2022 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet
30.09.2022 Høringsuttalelse – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett
1 2 3 58