Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

1 2 3 55
DatoTittel
01.10.2019Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
30.09.2019Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
19.08.2019Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e
28.06.2019Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett
07.06.2019Høringsuttalelse – Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
28.03.2019Vedtak V2019-17 – Sector Alarm Group AS – Nokas AS – konkurranseloven § 16 og 16a jf. § 20 – inngrep på vilkår
15.02.2019Høringsuttalelse – Merverdiavgiftsfritak for elektroniske publikasjoner
11.02.2019Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker
28.01.2019V2019-1 til V2019-16 Forskningsmidler
19.12.2018Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – Oppheving av behovsprøvingen mv.
29.10.2018A2018-2 Coast Seafood AS – Roadfeeders AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
14.09.2018Høringsuttalelse – forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda
24.08.2018V2018-22 – Sector Alarm AS / Sector Alarm Group AS – Nokas AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 (3) og (5)
21.06.2018V2018-20 – Telenor Norge AS og Telenor ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
20.06.2018V2018-19 – St1 Norge AS – Statoil Fuel & Retail Marine AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
15.06.2018Høringsuttalelse – NOU 2018 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov
31.05.2018Høringsuttalelse – NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital
29.05.2018Høringsuttalelse – utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
22.05.2018Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet
02.05.2018Høringsuttalelse – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar
02.05.2018Høringsuttalelse – rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
27.04.2018V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS/BankID Norge AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
15.03.2018Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11
13.03.2018Høringsuttalelse – rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren
20.02.2018A2018-1 – Fabritius Gruppen AS – A Bygg Gruppen AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
02.02.2018V2018-1 til V2018-17 Forskningsmidler
12.01.2018Høringsuttalelse – forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier
22.12.2017Veileder til saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutning
06.11.2017Høringsuttalelse – endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften
01.11.2017Høringsuttalelse – endring av drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen
1 2 3 55