Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 2 3 59
Dato Tittel
24.05.2024 Avgjørelse A2024-3 – Mestergruppen AS – BP Gruppen Norge AS, dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – Avslag på søknad om unntak fra gjennomføringsforbud
29.04.2024 Høringsuttalelse – Gjennomføring av forordning (EU) 2022/670 om trafikkinformasjonstjenester i sanntid på EU-plan
26.04.2024 Vedtak V2024-3 – ny fornyelse av vedtak V2018 -18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS, jf. konkurranseloven § 6 annet ledd, jf. § 16
24.04.2024 Avgjørelse A2024-2 – TGS Newco AS – PGS ASA – konkurranseloven § 20 jf § 16 – underretning om at saken henlegges
22.03.2024 Vedtak V2024-2 – fornyelse av vedtak V2019-17 Sector Alarm Group AS – Avarn Security AS (tidligere Nokas AS) – konkurranseloven § 6 annet ledd
22.03.2024 Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
15.03.2024 Høringsuttalelse – NOU 2023:28 Investeringskontroll – En åpen økonomi i usikre tider
09.02.2024 Høringsuttalelse – forslag til forskrift mot konkurranseskadelige forskjeller i innkjøpspriser i verdikjeden for mat
09.02.2024 Høringsuttalelse – NOU 2023: 26 Ny lov om offentlige anskaffelser – første delutredning
09.01.2024 Avgjørelse A2024-1 – Norwegian Air Shuttle ASA – Widerøe AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om at saken henlegges
03.01.2024 Høringsuttalelse – Tiltak for et mer forbrukervennlig strømmarked – forslag til endringer i energiloven og ulike forskrifter
20.12.2023 Avgjørelse A2023-4 – Nordea Bank Abp – Danske Bank A/S’ norske privatkundevirksomhet – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
15.12.2023 Høringsuttalelse – Strømprisutvalgets rapport
24.10.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i brukthandelsregelverket
10.10.2023 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om prisutjevningsordningen for melk
02.10.2023 Høringsuttalelse – Nkom markedsanalyse av markedet for tilgang til faste aksessnett
11.09.2023 Høringsuttalelse – På vei mot en bedre regulert drosjenæring – Delutredning I fra Drosjeutvalget
29.06.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i konkurranseloven – markedsetterforskning – utredning av overtredelsesgebyr og ledelseskarantene mot fysiske personer
28.06.2023 Høringsuttalelse – forslag til endringer i offentleglova m.m. – unntak fra innsyn i journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter m.m.
26.05.2023 A2023-3 – Industrikran Holding AS / Industrikran Norge AS – Munck Cranes AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – avslag på søknad om unntak fra gjennomføringsforbud
15.05.2023 Høringsuttalelse – NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig
12.05.2023 Vedtak V2023-4 – Foodora Norway AS – forvaltningsloven § 36 – delvis dekning av saksomkostninger
10.05.2023 Vedtak V2023-3 – ØB Group AS – AS Betongvarer – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
28.04.2023 Høringsuttalelse – NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere
18.04.2023 A2023-2 – SKion Water International GmbH / Enwa AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
17.03.2023 Høringsuttalelse – Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift
07.03.2023 Høringsuttalelse – forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser
01.02.2023 Høringsuttalelse – regulering av fjernvarmeprisen
27.01.2023 Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk
12.01.2023 A2023-1 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS konkursbo – konkurranseloven § 16 – underretning om henleggelse av saken
1 2 3 59