Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 2 3 58
DatoTittel
27.01.2023Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk
12.01.2023A2023-1 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS konkursbo – konkurranseloven § 16 – underretning om henleggelse av saken
06.01.2023Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
06.01.2023Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
22.12.2022Vedtak V2022-24 – Skion Water International GmbH – Enwa AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
15.12.2022Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot usaklige innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer
12.12.2022Høringsuttalelse – heving av grensen for krav om funksjonelt skille
15.11.2022Høringsuttalelse – forslag til lov om omsetning av bøker
08.11.2022A2022-1 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2022-4
31.10.2022Høringsuttalelse – tilleggsfordeler ved kredittopptak
19.10.2022Høringsuttalelse – forslag om forbud mot returprovisjon
11.10.2022Vedtak V2022-21 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper og oppheving av gjennomføringsforbud
05.10.2022Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet
30.09.2022Høringsuttalelse – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett
31.08.2022Høringsuttalelse – Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm
06.07.2022Veileder om prisdiskriminering
28.06.2022Vedtak V2022-10 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
24.06.2022V2022-9 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning – konkurranseloven § 18 tredje ledd
22.06.2022Høringsuttalelse – høring om forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.
09.06.2022Vedtak V2022-8 – Nortura SA – Steinsland & Co AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
30.05.2022Høringsuttalelse – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester
13.05.2022Vedtak V2022-4 – Royal Unibrew A/S – Hansa Borg Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
15.02.2022Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler
18.01.2022Vedtak V2022-1 – Foodora Norway AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
17.01.2022Høringsuttalelse – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune
07.01.2022Høringsuttalelse – endringer i konkurranseloven
21.12.2021Høringsuttalelse – forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje
10.12.2021Høringsuttalelse – Regulering av elsparkesykler i Oslo
16.11.2021Vedtak V2021-13 – DNB Bank ASA – Sbanken ASA – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
08.10.2021Høringsuttalelse – Endring av trinnprismodellen
1 2 3 58