Ex-post analyse av foretakssammenslutninger

Et mulig tema for en masteroppgave er å gjøre en ex-post evaluering av en foretakssammenslutning som Konkurransetilsynet har godkjent, med eller uten avhjelpende tiltak (strukturelle- og/eller adferds vilkår). Eksempler på foretakssammenslutninger i denne sammenheng er SATS/ELIXIA, TeliaSonera/Tele2 og Coop/Ica. Hva var partenes og tilsynets argumenter i saken? Hvor effektiv har de avhjelpende tiltakene vært? Hva ble resultatet av foretakssammenslutningen på priser og markedsandeler? OECD gir en god oversikt over eksempler og metodologi for ex-post evalueringer. Se også studie gjort av Danske konkurransemyndigheter.

 

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktperson:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no