Ex-post analyse av foretakssammenslutninger

Et mulig tema for en masteroppgave er å gjøre en ex-post evaluering av en foretakssammenslutning som Konkurransetilsynet har godkjent, med eller uten avhjelpende tiltak (strukturelle- og/eller adferds vilkår). Eksempler på foretakssammenslutninger i denne sammenheng er SATS/ELIXIA, TeliaSonera/Tele2 og Coop/Ica. Hva var partenes og tilsynets argumenter i saken? Hvor effektiv har de avhjelpende tiltakene vært? Hva ble resultatet av foretakssammenslutningen på priser og markedsandeler? OECD gir en god oversikt over eksempler og metodologi for ex-post evalueringer.

 

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktperson:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no