Foretakssammenslutninger og avhjelpende tiltak

Foretakssammenslutninger som ansees å legge begrensninger på konkurransen godkjennes ofte av konkurransemyndigheter på strukturelle og/eller atferdsmessige vilkår. Fra Norge, se for eksempel Coop/ICA (2015), SATS/ELIXIA (2014) og TeliaSonera/Tele2 (2015). Målsettingen med avhjelpende tiltak er å motvirke den konkurransebegrensningen som følger av foretakssammenslutningen. Mulig tema til masteroppgave er å vurdere hvilke konkurransemessige utfordringer, herunder eksempelvis ensidige og koordinerte virkninger, knytter seg til strukturelle og atferdsmessige vilkår? Hvilke insentiver og virkninger har avhjelpende tiltak? I hvilken grad har avhjelpende tiltak i enkeltsaker vært effektive? Medfører avhjelpende tiltak til at konkurransemyndigheter lettere godkjenner problematiske foretakssammenslutninger? Bør avhjelpende tiltak være en del av fusjonskontrollen? Oppgaven egner seg til å sammenligne norske og utenlandske konkurransesaker, og f.eks. gjennomføre ex-post analyser av fusjoner (se OECD for mer bakgrunnsinformasjon). Se også studie gjort av Danske konkurransemyndigheter.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle og er ment være en kilde til inspirasjon. Dersom en ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene er det mulig å henvende seg til oppgitt kontaktperson for råd og innspill. Kontaktpersonen er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven. Avgrensing og retning på oppgaven må bestemmes i samråd med veileder ved utdanningsinstitusjonen.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no