Foretakssammenslutninger og avhjelpende tiltak

Foretakssammenslutninger som ansees å legge begrensninger på konkurransen godkjennes ofte av konkurransemyndigheter på strukturelle og/eller atferdsmessige vilkår. Fra Norge, se for eksempel Coop/ICA, SATS/ELIXIA og TeliaSonera/Tele2. Målsettingen med avhjelpende tiltak er å motvirke den konkurransebegrensningen som følger av foretakssammenslutningen. Mulig tema til masteroppgave er å vurdere hvilke konkurransemessige utfordringer, herunder eksempelvis ensidige og koordinerte virkninger, knytter seg til strukturelle og atferdsmessige vilkår? Hvilke insentiver og virkninger har avhjelpende tiltak? I hvilken grad har avhjelpende tiltak i enkeltsaker vært effektive? Medfører avhjelpende tiltak til at konkurransemyndigheter lettere godkjenner problematiske foretakssammenslutninger? Bør avhjelpende tiltak være en del av fusjonskontrollen? Oppgaven egner seg til å sammenligne norske og utenlandske konkurransesaker.

Generelt om forslagene

Forslagene til tema er fritt tilgjengelig for alle. Konkurransetilsynet henstiller imidlertid til at alle studenter som ønsker å skrive masteroppgave innen ett av temaene henvender seg til den oppgitte kontaktpersonen. Kontaktpersonen er er ikke ment å fungere som veileder for oppgaven.

Kontaktpersoner:

Roar Gjelsvik
Seniorrådgiver, økonomisk stab

Telefon: 55 59 76 05
Epost: rogj@kt.no

 

Anne Marthe Storetvedt
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 75 57
Epost: amst@kt.no

 

Sven Heidar Larsen 
Seniorrådgiver, juridisk stab

Telefon: 55 59 76 23
Epost: svla@kt.no