Drosje

Konkurransetilsynet justerer maksimalprisene for drosjekjøring i områder med regulerte priser.

Endring i maksimalpriser for kjøring med drosjebil fra 1. desember 2018

Konkurransetilsynet har justert maksimalprisene i forskrift om takstberegning og maksimalpriser for løyvepliktig drosjetransport med gjennomsnittlig 2 %.

De nye maksimalprisene fremgår av endringsforskriften, og ble publisert på Lovdata.no 27. november 2018.

Ikrafttredelse for nye takster er 1. desember 2018. Drosjene står fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene.

Kort om reguleringen av drosjepriser
Med hjemmel i pristiltaksloven fastsetter Konkurransetilsynet maksimalpriser for drosjekjøring i områder uten konkurranse.

Reguleringen omfatter ikke områder der det er tilstrekkelig med konkurranse mellom drosjer og drosjesentraler. Dette gjelder de fleste større byene og enkelte andre tettbygde strøk. I disse områdene kan drosjene sette prisene fritt.

Drosjemarkedet i Norge er regulert av flere myndigheter, hvor Konkurransetilsynet har ansvar for prisregulering og valg av takstsystem. Drosjenæringen er i tillegg underlagt de generelle reglene i konkurranseloven. Disse håndheves av Konkurransetilsynet.

I forbindelse med ny forskrift om takstberegning ble den såkalte parallelltakst innført.

Høring: Forslag til endring av takstberegning og maksimalpris >> 

Fakta om drosjenæringen >>

Priser og takstsystem (parallelltakst) >>

Relevante myndigheter >>

Ofte stilte spørsmål >>

Ikon for