Drosje

Drosjemarkedet er regulert av ulike myndigheter, blant annet av Konkurransetilsynet. Tilsynets hovedoppgave er å håndheve konkurranseloven, og i drosjemarkedet håndhever Konkurransetilsynet i tillegg to forskrifter med særregulering. Dette er forskrift om takstberegning og maksimalpriser og forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for drosjesentraler.

Konkurransetilsynets nettside om drosjemarkedet er ment å gi informasjon om den reguleringen tilsynet har ansvar for. I tillegg fremgår en oversikt over andre relevante myndigheter og deres ansvarsområder, samt en oversikt over ofte stilte spørsmål med svar som tilsynet ofte mottar.

Finner du ikke svar på det du lurte på her på siden, er du velkommen til å kontakte Konkurransetilsynet eller noen av de andre relevante myndighetene.

Konkurransetilsynet: post@kt.no eller tlf. 55 59 75 00.

Ikon for