Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 2
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
DatoTittel
28.06.2022Vedtak V2022-10 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
24.06.2022V2022-9 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning – konkurranseloven § 18 tredje ledd
22.06.2022Høringsuttalelse – høring om forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.
09.06.2022Vedtak V2022-8 – Nortura SA – Steinsland & Co AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
30.05.2022Høringsuttalelse – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester
13.05.2022Vedtak V2022-4 – Royal Unibrew A/S – Hansa Borg Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
15.02.2022Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler
18.01.2022Vedtak V2022-1 – Foodora Norway AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
17.01.2022Høringsuttalelse – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune
07.01.2022Høringsuttalelse – endringer i konkurranseloven
21.12.2021Høringsuttalelse – forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje
10.12.2021Høringsuttalelse – Regulering av elsparkesykler i Oslo
16.11.2021Vedtak V2021-13 – DNB Bank ASA – Sbanken ASA – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
08.10.2021Høringsuttalelse – Endring av trinnprismodellen
01.09.2021Høringsuttalelse – Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi
28.07.2021Vedtak V2021-11 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a – omgjøring av vedtak om pålegg om meldeplikt
26.07.2021Vedtak V2021-12 – Altia Plc – Arcus AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
29.06.2021Vedtak V2021-10 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – konkurranseloven § 18 femte ledd – pålegg om meldeplikt
11.06.2021Vedtak V2021-9 – dekning av sakskostnader
08.06.2021Vedtak V2021-8 – St1 Norge AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
19.05.2021Vedtak V2021-7 – Altia Plc. – Arcus ASA – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
12.05.2021Vedtak V2021-6 – dekning av saksomkostninger
27.04.2021Høringsuttalelse – NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring
26.04.2021Vedtak V2021-5 – fornyelse av vedtak V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS – konkurranseloven § 6 annet ledd jf. § 16
15.03.2021Vedtak V2021-4 – Norgesgruppen ASA – opphevelse av vedtak V2020-25 – brudd på opplysningsplikten
15.03.2021Høringsuttalelse – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten
18.12.2020Påpekning – Samferdselsdepartementet – konkurransebegrensende forhold – tilgang til billettsystem – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
25.11.2020Vedtak V2020-32 – Verisure AS/Verisure Midholding AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
20.11.2020Avgjørelse A2020-3 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2012-11
13.11.2020Høringsuttalelse – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5