Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

DatoTittel
15.06.2018Høringsuttalelse – NOU 2018 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov
31.05.2018Høringsuttalelse – NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital
29.05.2018Høringsuttalelse – utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
22.05.2018Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet
02.05.2018Høringsuttalelse – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar
02.05.2018Høringsuttalelse – rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
27.04.2018V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS/BankID Norge AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
15.03.2018Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11
13.03.2018Høringsuttalelse – rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren
20.02.2018A2018-1 – Fabritius Gruppen AS – A Bygg Gruppen AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
02.02.2018V2018-1 til V2018-17 Forskningsmidler
12.01.2018Høringsuttalelse – forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier
22.12.2017Veileder til saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutning
06.11.2017Høringsuttalelse – endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften
01.11.2017Høringsuttalelse – endring av drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen
27.10.2017A2017-4 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretting om henleggelse av saken
07.09.2017A2017-3 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
04.09.2017V2017-21 – El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS – ileggelse av overtredelsesgebyr
22.08.2017Høringsuttalelse – endring i produktforskriften – biodrivstoff
16.08.2017Høringsuttalelse – utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv
26.06.2017A2017-2 – Adams Matkasse AS – Godtlevert.no AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
24.05.2017V2017-20 – Instalco Sverige AB – konkurranseloven § 29 jf § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
07.04.2017A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
03.04.2017V2017-19 – Eimskip Norway AS – Nor Lines AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.03.2017V2017-18 – Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS – Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA – H Aschehoug & W Nygaard AS – Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10
20.03.2017Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk
28.02.2017Høringsuttalelse – forslag til endringer i yrkestransportlova
13.02.2017V2017-1 til V2017-16 samt V2017-22 og V2017-23 Forskningsmidler
10.02.2017Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
20.12.2016Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften)