Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 2
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
Dato Tittel
06.01.2023 Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
06.01.2023 Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
22.12.2022 Vedtak V2022-24 – Skion Water International GmbH – Enwa AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
15.12.2022 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot usaklige innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer
12.12.2022 Høringsuttalelse – heving av grensen for krav om funksjonelt skille
29.11.2022 Vedtak V2022-23 – Bokbasen AS – Cappelen Damm AS – Vigmostad & Bjørke AS / Forlagshuset Vigmostad & Bjørke AS – Gyldendal Norsk Forlag AS / Gyldendal ASA – H. Aschehoug & Co W. Nygaard AS – pålegg om opphør og ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven §§ 12 og 29, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53, jf. EØS-konkurranseloven § 6 første ledd
15.11.2022 Høringsuttalelse – forslag til lov om omsetning av bøker
08.11.2022 A2022-1 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2022-4
31.10.2022 Høringsuttalelse – tilleggsfordeler ved kredittopptak
19.10.2022 Høringsuttalelse – forslag om forbud mot returprovisjon
11.10.2022 Vedtak V2022-21 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper og oppheving av gjennomføringsforbud
05.10.2022 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet
30.09.2022 Høringsuttalelse – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett
31.08.2022 Høringsuttalelse – Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm
06.07.2022 Veileder om prisdiskriminering
28.06.2022 Vedtak V2022-10 – Bewi ASA – Jackon Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
24.06.2022 V2022-9 – Axess Logistics AS – Auto Transport Service AS – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning – konkurranseloven § 18 tredje ledd
22.06.2022 Høringsuttalelse – høring om forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.
09.06.2022 Vedtak V2022-8 – Nortura SA – Steinsland & Co AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
30.05.2022 Høringsuttalelse – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester
13.05.2022 Vedtak V2022-4 – Royal Unibrew A/S – Hansa Borg Holding AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
15.02.2022 Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler
18.01.2022 Vedtak V2022-1 – Foodora Norway AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
17.01.2022 Høringsuttalelse – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune
07.01.2022 Høringsuttalelse – endringer i konkurranseloven
21.12.2021 Høringsuttalelse – forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje
10.12.2021 Høringsuttalelse – Regulering av elsparkesykler i Oslo
16.11.2021 Vedtak V2021-13 – DNB Bank ASA – Sbanken ASA – konkurranseloven § 16 – inngrep mot foretakssammenslutning – forbud
08.10.2021 Høringsuttalelse – Endring av trinnprismodellen
01.09.2021 Høringsuttalelse – Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi