Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
Dato Tittel
02.05.2018 Høringsuttalelse – rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
27.04.2018 V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS/BankID Norge AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
15.03.2018 Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11
13.03.2018 Høringsuttalelse – rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren
20.02.2018 A2018-1 – Fabritius Gruppen AS – A Bygg Gruppen AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
02.02.2018 V2018-1 til V2018-17 Forskningsmidler
12.01.2018 Høringsuttalelse – forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier
22.12.2017 Veileder til saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutning
06.11.2017 Høringsuttalelse – endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften
01.11.2017 Høringsuttalelse – endring av drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen
27.10.2017 A2017-4 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretting om henleggelse av saken
07.09.2017 A2017-3 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
04.09.2017 V2017-21 – El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS – ileggelse av overtredelsesgebyr
22.08.2017 Høringsuttalelse – endring i produktforskriften – biodrivstoff
16.08.2017 Høringsuttalelse – utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv
26.06.2017 A2017-2 – Adams Matkasse AS – Godtlevert.no AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
24.05.2017 V2017-20 – Instalco Sverige AB – konkurranseloven § 29 jf § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
07.04.2017 A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
03.04.2017 V2017-19 – Eimskip Norway AS – Nor Lines AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.03.2017 V2017-18 – Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS – Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA – H Aschehoug & W Nygaard AS – Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10
20.03.2017 Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk
28.02.2017 Høringsuttalelse – forslag til endringer i yrkestransportlova
13.02.2017 V2017-1 til V2017-16 samt V2017-22 og V2017-23 Forskningsmidler
10.02.2017 Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
20.12.2016 Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften)
05.12.2016 Høringsuttalelse – forslag til endringer i postloven
29.11.2016 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker
18.10.2016 V2016-7 – Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS – Lindum AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
06.10.2016 Høringsuttalelse – endring av løyvedistrikt i Troms fylke
04.10.2016 Høringsuttalelse – evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova