Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
DatoTittel
29.06.2020Høringsuttalelse – Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak
29.06.2020Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Skien 2014-2026 – Bestemmelser om lokalisering av dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 – Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
11.06.2020Vedtak V2020-20 – Ringnes Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
05.06.2020Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren
15.05.2020Høringsuttalelse til rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven»
14.05.2020Høringsuttalelse – Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
04.05.2020Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen
27.03.2020Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
12.03.2020Vedtak V2020-16 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd
12.03.2020Vedtak V2020-15 – Vygruppen AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger
06.03.2020Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)
06.03.2020Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften
26.02.2020A2020-1 – Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS – Gresvig Retail Group AS mfl.
21.02.2020Vedtak V2020-14 – Amedia Start Up AS – Nu Publishing AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
09.01.2020Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen
08.01.2020Høringsuttalelse – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie
02.12.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
29.11.2019Vedtak V2019-24 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
29.11.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
20.11.2019Avgjørelse A2019-2 – JFP Retail Drift AS – Notabene AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
01.11.2019Vedtak V2019-23 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd jf. § 20 – inngrep på vilkår
28.10.2019Vedtak V2019-22 – Prosafe SE – Floatel International Limited – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.10.2019Avgjørelse A2019-1 – Jotunfjell Partners – Vita og Loco-konsernet – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
11.10.2019Vedtak V2019-21 – Nor Tekstil AS – Storvask AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
01.10.2019Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
30.09.2019Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
19.08.2019Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e
04.07.2019Vedtak V2019-18 – Sector Alarm AS/Insanor Invest AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
28.06.2019Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett