Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
DatoTittel
07.04.2017A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
03.04.2017V2017-19 – Eimskip Norway AS – Nor Lines AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.03.2017V2017-18 – Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS – Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA – H Aschehoug & W Nygaard AS – Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10
20.03.2017Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk
28.02.2017Høringsuttalelse – forslag til endringer i yrkestransportlova
13.02.2017V2017-1 til V2017-16 samt V2017-22 og V2017-23 Forskningsmidler
10.02.2017Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
20.12.2016Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften)
05.12.2016Høringsuttalelse – forslag til endringer i postloven
29.11.2016Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker
18.10.2016V2016-7 – Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS – Lindum AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
06.10.2016Høringsuttalelse – endring av løyvedistrikt i Troms fylke
04.10.2016Høringsuttalelse – evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova
30.09.2016Høringsuttalelse – forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften
15.09.2016V2016-6 – Umoe Restaurants AS – Dolly Dimple’s Norge AS
18.08.2016Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget
14.07.2016V2016-5 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Torghatten ASA
23.06.2016V2016-4 – St1 Nordic Oy – Blue Energy Holding AS – Vedtak V2015-29 – Blue Energy Holding AS godkjennes ikke som kjøper av St1 Norge AS
14.06.2016Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
01.06.2016Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler og ikrafttredelse
25.05.2016Høringsuttalelse – evaluering av offentleglova
19.04.2016V2016-3 – AT Skog SA – NEG Skog AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
12.04.2016V2016-2 – AT Skog Invest AS – SB skog AS – konkurranseloven § 18 femte ledd  – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
11.03.2016Høringsuttalelse – forenkling av prisutjevningsordningen for melk
16.02.2016Høringsuttalelse – flypassasjeravgift
14.01.2016V2016-1 – Orkla ASA – Cederroth Interessenter AB – Weifa ASA – Konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper
21.12.2015Høringsuttalelse – endringer i energiloven
18.12.2015Høringsuttalelse – forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig
18.12.2015V2015-33 til V2015-47 Forskningsmidler 2016/2017
16.12.2015V2015-32 – Contiga AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet