Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
Dato Tittel
28.07.2021 Vedtak V2021-11 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a – omgjøring av vedtak om pålegg om meldeplikt
26.07.2021 Vedtak V2021-12 – Altia Plc – Arcus AS – konkurranseloven § 16 – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
29.06.2021 Vedtak V2021-10 – Bonnier Books Holding AB – Strawberry Publishing AS – konkurranseloven § 18 femte ledd – pålegg om meldeplikt
11.06.2021 Vedtak V2021-9 – dekning av sakskostnader
08.06.2021 Vedtak V2021-8 – St1 Norge AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
19.05.2021 Vedtak V2021-7 – Altia Plc. – Arcus ASA – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep på vilkår
12.05.2021 Vedtak V2021-6 – dekning av saksomkostninger
27.04.2021 Høringsuttalelse – NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring
26.04.2021 Vedtak V2021-5 – fornyelse av vedtak V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS – BankID Norge AS – konkurranseloven § 6 annet ledd jf. § 16
15.03.2021 Vedtak V2021-4 – Norgesgruppen ASA – opphevelse av vedtak V2020-25 – brudd på opplysningsplikten
15.03.2021 Høringsuttalelse – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten
18.12.2020 Påpekning – Samferdselsdepartementet – konkurransebegrensende forhold – tilgang til billettsystem – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
25.11.2020 Vedtak V2020-32 – Verisure AS/Verisure Midholding AS – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
20.11.2020 Avgjørelse A2020-3 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2012-11
13.11.2020 Høringsuttalelse – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5
11.11.2020 Vedtak V2020-31 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
21.10.2020 Vedtak V2020-28 – dekning av saksomkostninger
15.10.2020 Vedtak 2020-26 – Circle K Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
15.10.2020 Vedtak 2020-27 – YX Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
02.10.2020 Høringsuttalelse – endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrusning som et alternativ til taksameter i drosje
29.09.2020 Avgjørelse A2020-2 – Gjelsten Holding AS (Sport 1 Gruppen AS) – O.N. Sunde AS
25.09.2020 Høyringsfråsegn – forslag til endringar i apotekloven § 6-6
10.09.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
27.08.2020 Vedtak V2020-25 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
28.07.2020 Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter
29.06.2020 Høringsuttalelse – Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak
29.06.2020 Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Skien 2014-2026 – Bestemmelser om lokalisering av dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020 Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 – Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
11.06.2020 Vedtak V2020-20 – Ringnes Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
05.06.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren