Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
Dato Tittel
01.11.2017 Høringsuttalelse – endring av drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen
27.10.2017 A2017-4 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretting om henleggelse av saken
07.09.2017 A2017-3 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
04.09.2017 V2017-21 – El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS – ileggelse av overtredelsesgebyr
22.08.2017 Høringsuttalelse – endring i produktforskriften – biodrivstoff
16.08.2017 Høringsuttalelse – utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv
26.06.2017 A2017-2 – Adams Matkasse AS – Godtlevert.no AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
24.05.2017 V2017-20 – Instalco Sverige AB – konkurranseloven § 29 jf § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
07.04.2017 A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
03.04.2017 V2017-19 – Eimskip Norway AS – Nor Lines AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.03.2017 V2017-18 – Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS – Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA – H Aschehoug & W Nygaard AS – Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10
20.03.2017 Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk
28.02.2017 Høringsuttalelse – forslag til endringer i yrkestransportlova
13.02.2017 V2017-1 til V2017-16 samt V2017-22 og V2017-23 Forskningsmidler
10.02.2017 Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
20.12.2016 Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften)
05.12.2016 Høringsuttalelse – forslag til endringer i postloven
29.11.2016 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker
18.10.2016 V2016-7 – Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS – Lindum AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
06.10.2016 Høringsuttalelse – endring av løyvedistrikt i Troms fylke
04.10.2016 Høringsuttalelse – evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova
30.09.2016 Høringsuttalelse – forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften
15.09.2016 V2016-6 – Umoe Restaurants AS – Dolly Dimple’s Norge AS
18.08.2016 Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget
14.07.2016 V2016-5 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Torghatten ASA
23.06.2016 V2016-4 – St1 Nordic Oy – Blue Energy Holding AS – Vedtak V2015-29 – Blue Energy Holding AS godkjennes ikke som kjøper av St1 Norge AS
14.06.2016 Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
01.06.2016 Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler og ikrafttredelse
25.05.2016 Høringsuttalelse – evaluering av offentleglova
19.04.2016 V2016-3 – AT Skog SA – NEG Skog AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning