Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 3
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
DatoTittel
21.10.2020Vedtak V2020-28 – dekning av saksomkostninger
15.10.2020Vedtak 2020-26 – Circle K Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
15.10.2020Vedtak 2020-27 – YX Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 10 og EØS-avtalen artikkel 53
02.10.2020Høringsuttalelse – endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrusning som et alternativ til taksameter i drosje
29.09.2020Avgjørelse A2020-2 – Gjelsten Holding AS (Sport 1 Gruppen AS) – O.N. Sunde AS
25.09.2020Høyringsfråsegn – forslag til endringar i apotekloven § 6-6
10.09.2020Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
27.08.2020Vedtak V2020-25 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på opplysningsplikten
28.07.2020Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter
29.06.2020Høringsuttalelse – Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak
29.06.2020Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Skien 2014-2026 – Bestemmelser om lokalisering av dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 – Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
11.06.2020Vedtak V2020-20 – Ringnes Norge AS – konkurranseloven § 12 tredje ledd, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
05.06.2020Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren
15.05.2020Høringsuttalelse til rapporten «Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven»
14.05.2020Høringsuttalelse – Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
04.05.2020Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen
27.03.2020Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
12.03.2020Vedtak V2020-16 – Schibsted ASA – Nettbil AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd
12.03.2020Vedtak V2020-15 – Vygruppen AS – konkurranseloven § 29 – ileggelse av overtredelsesgebyr – uriktige eller ufullstendige opplysninger
06.03.2020Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)
06.03.2020Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften
26.02.2020A2020-1 – Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS – Gresvig Retail Group AS mfl.
21.02.2020Vedtak V2020-14 – Amedia Start Up AS – Nu Publishing AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
09.01.2020Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen
08.01.2020Høringsuttalelse – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie
02.12.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
29.11.2019Vedtak V2019-24 – Tieto Oyj – EVRY ASA – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper – oppheving av gjennomføringsforbud
29.11.2019Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
20.11.2019Avgjørelse A2019-2 – JFP Retail Drift AS – Notabene AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud