Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Dato Tittel
11.02.2019 Høringsuttalelse – forslag til endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for omsetning av bøker
28.01.2019 V2019-1 til V2019-16 samt V2020-21 til V2020-24 Forskningsmidler
19.12.2018 Høringsuttalelse – Endringer i drosjereguleringen – Oppheving av behovsprøvingen mv.
26.11.2018 V2018-26 – St1 Norge AS – Bunker Oil AS – konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper
15.11.2018 V2018-25 – Nor Tekstil AS – Rent Nordvest AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 tredje ledd
29.10.2018 A2018-2 Coast Seafood AS – Roadfeeders AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
14.09.2018 Høringsuttalelse – forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda
24.08.2018 V2018-22 – Sector Alarm AS / Sector Alarm Group AS – Nokas AS – pålegg om meldeplikt – konkurranseloven § 18 (3) og (5)
21.06.2018 V2018-20 – Telenor Norge AS og Telenor ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 11 og EØS-avtalen artikkel 54
20.06.2018 V2018-19 – St1 Norge AS – Statoil Fuel & Retail Marine AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
15.06.2018 Høringsuttalelse – NOU 2018 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov
31.05.2018 Høringsuttalelse – NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid – Næringslivets tilgang til kapital
29.05.2018 Høringsuttalelse – utveksling av personopplysninger for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
22.05.2018 Høringsuttalelse – NRKs bidrag til mediemangfoldet
02.05.2018 Høringsuttalelse – NOU 2017:17 På ein søndag? Reglane om søndagshandel og konsekvensane av endringar
02.05.2018 Høringsuttalelse – rapport fra arbeidsgruppe om like konkurransevilkår for offentlige og private aktører
27.04.2018 V2018-18 – Vipps AS – BankAxept AS/BankID Norge AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
15.03.2018 Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11
13.03.2018 Høringsuttalelse – rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren
20.02.2018 A2018-1 – Fabritius Gruppen AS – A Bygg Gruppen AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
02.02.2018 V2018-1 til V2018-17 Forskningsmidler
12.01.2018 Høringsuttalelse – forslag om redusert alkoholavgift på øl produsert av småskalabryggerier
22.12.2017 Veileder til saksbehandlingen ved kontroll med foretakssammenslutning
06.11.2017 Høringsuttalelse – endringer i prisopplysningsforskriften, maksimalprisforskriften og yrkestransportforskriften
01.11.2017 Høringsuttalelse – endring av drosjeforskriften i Oslo – innføring av miljøkrav til drosjenæringen
27.10.2017 A2017-4 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretting om henleggelse av saken
07.09.2017 A2017-3 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
04.09.2017 V2017-21 – El Proffen AS/Ep Contracting AS – Lysteknikk Elektroentreprenør AS – Elektro Nettverk Service AS – Arkel Asker og Bærum AS – Hoel Elektro AS – Røa Elektriske AS – ileggelse av overtredelsesgebyr
22.08.2017 Høringsuttalelse – endring i produktforskriften – biodrivstoff
16.08.2017 Høringsuttalelse – utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Var dette nyttig?