Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 31
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Uttalelser

DatoTittel
15.05.2023Høringsuttalelse – NOU 2023: 2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig
28.04.2023Høringsuttalelse – NOU 2023: 3 Mer av alt – raskere
17.03.2023Høringsuttalelse – Forslag til endring av lov om infrastruktur for alternativt drivstoff og forslag til ny forskrift
07.03.2023Høringsuttalelse – forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser
01.02.2023Høringsuttalelse – regulering av fjernvarmeprisen
27.01.2023Høringsuttalelse – rapport om konkurransefremmende tiltak i prisutjevningsordningen for melk
06.01.2023Høringsuttalelse – prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø II
06.01.2023Høringsuttalelse – kvalitative kriterier og støtteordning for Utsira Nord
15.12.2022Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot usaklige innkjøpsbetingelser i verdikjeden for mat og dagligvarer
12.12.2022Høringsuttalelse – heving av grensen for krav om funksjonelt skille
15.11.2022Høringsuttalelse – forslag til lov om omsetning av bøker
31.10.2022Høringsuttalelse – tilleggsfordeler ved kredittopptak
19.10.2022Høringsuttalelse – forslag om forbud mot returprovisjon
30.09.2022Høringsuttalelse – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk rett
05.10.2022Høringsuttalelse – forslag til forskrift om forbud mot negative servitutter og eksklusive leieavtaler i dagligvaremarkedet
31.08.2022Høringsuttalelse – Kontraktsunntak i grunnrenteskatten knyttet til fastprisavtaler for strøm
22.06.2022Høringsuttalelse – høring om forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.
30.05.2022Høringsuttalelse – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester
15.02.2022Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler
17.01.2022Høringsuttalelse – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune