Rapporter, uttalelser og vedtak

En viktig del av pådriverrollen til Konkurransetilsynet er å være aktiv i samfunnsdebatten. Gjennom kronikker og høringsuttalelser synliggjør tilsynet muligheter og utfordringer knyttet til dagligvaremarkedet.