Rapporter og uttalelser

En viktig del av pådriverrollen til Konkurransetilsynet er å være aktiv i samfunnsdebatten. Gjennom kronikker og høringsuttalelser synliggjør tilsynet muligheter og utfordringer knyttet til dagligvaremarkedet.

 

Rapporter

Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor, 2020 >>

Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor, 2019 >>

Konkurransen i Norge, 2009

Betaling for hylleplass, 2005 >>

 

Kronikker

Kronikk: Egne merkevarer er bra for forbrukerne (10.12.2020)

Kronikk: Handlevaner kan påvirke konkurransen (16.11.2020)

Kronikk: Øl i kiosker og bensinstasjoner gir neppe billigere øl (03.07.2020)

Kronikk: En seier for lokal dagligvarekonkurranse (03.07.2020)

Kronikk: Små justeringer kan ha stor effekt på konkurransen i dagligvaremarkedet (12.03.2020)

Kronikk: Konkurranse kan hindre spilt mjølk (05.03.2020)

Kronikk: Kommunene kan motvirke dagligvaremonopol (21.02.2020)

Kronikk: Priskrig på julemat er bra for oss kunder (24.12.2019)

Kronikk: Prisregulering av mat neppe smart (05.04.2019)

Kronikk: Landbrukspolitikken kan være nøkkelen til en velfungerende matkjede (26.03.2018)

Kronikk: Godt for konkurransen? (12.03.2018)

Kronikk: Matlov – for hvem? (16.08.2018)

Kronikk: Unik kjedemakt i Norge? (0703.2017)

 

Påpekninger

2020: Påpekning til Stavanger kommune – 2020

2020: Påpekning til Skien kommune – 2020

2009: Påpekning – Fylkesmannen i Hedmark – konkurransemessige virkninger av etablering av Coop Obs! Olrud – konkurranseloven § 9 e

2008: Påpekning – Voss kommune – konkurransemessige virkninger av administrasjonens innstilling i FPL-sak 13/08 angående etablering av dagligvareforretning i Voss Handelshus – konkurranseloven § 9 e

2005: Påpekning – konkurransemessige virkninger av avslag på byggetillatelse – Lidl dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 e

2005: Påpekning – forsyningspliktforskriften § 11 – mulige konkurransemessige effekter av betalingsbetingelser ved leveranser av råmelk fra markedsregulator 

 

Høringsuttalelser

Høringsuttalelse – Forslag til lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden (2019)

Høringsuttalelse – muligheten for å etablere en inngrepshjemmel mot ensidige handlinger i verdikjeden for mat som ikke rammes av konkurranseloven § 11 (2018)

Høringsuttalelse – rapport etableringshindringer i dagligvaresektoren (2018)

Høringsuttalelse – ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden (2013)

Høringssvar – rapport fra matkjedeutvalget (NOU 2011:4) (2011)

 

Tilbake til hovedside om dagligvaremarkedet >>

Var dette nyttig?