Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 31
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Uttalelser

Dato Tittel
02.10.2020 Høringsuttalelse – endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrusning som et alternativ til taksameter i drosje
25.09.2020 Høyringsfråsegn – forslag til endringar i apotekloven § 6-6
10.09.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
05.06.2020 Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren
28.07.2020 Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter
29.06.2020 Høringsuttalelse – Endringer i energiloven om funksjonelt skille for nettforetak
27.03.2020 Høringsuttalelse – forslag til forskrift om unntak fra konkurranseloven som følge av utbrudd av Covid-19
14.05.2020 Høringsuttalelse – Endringer i regelverket for garanterte pensjonsprodukter
15.05.2020 Høringsuttalelse til rapporten “Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven”
04.05.2020 Høringsuttalelse – Utsatt iverksettelse av endringer i drosjereguleringen
06.03.2020 Høringsuttalelse – endringer i forskrift om omsetning av visse legemidler utenom apotek (LUA-forskriften) og legemiddelforskriften
06.03.2020 Høringsuttalelse – gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak fra beskyttelsen for eksport til tredjeland mv.)
09.01.2020 Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven for å styrke legemiddelberedskapen
08.01.2020 Høringsuttalelse – Utredning av virkemidler for utjevning av nettleie
29.11.2019 Høringsuttalelse – NOU 2019: 5 Ny forvaltningslov
02.12.2019 Høringsuttalelse – NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt
01.10.2019 Høringsuttalelse – endringer i reglene om kursreguleringsfond ved flytting av kollektive livsforsikringsavtaler
30.09.2019 Høringsuttalelse – Tilpasninger i kapitalkravene for banker
19.08.2019 Påpekning av konkurransebegrensende forhold – apotekforskriften § 13 om konkurransepolitiske hensyn ved tildeling av apotekkonsesjon – konkurranseloven § 9 e
28.06.2019 Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel om vedtak i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i mobilnett