Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 31
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Uttalelser

DatoTittel
22.06.2022Høringsuttalelse – høring om forslag til endringer i løyvekrav for drosje mv.
30.05.2022Høringsuttalelse – Forslag til endringer i prisopplysningsforskriften og forskrift om kraftomsetning og nettjenester
15.02.2022Høringsuttalelse – forslag til endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften for gjennomføring av anbud på folketrygdfinansierte legemidler
17.01.2022Høringsuttalelse – Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy i Bergen kommune
07.01.2022Høringsuttalelse – endringer i konkurranseloven
21.12.2021Høringsuttalelse – forslag til regelverk for kontrollutrustning i drosje
10.12.2021Høringsuttalelse – Regulering av elsparkesykler i Oslo
08.10.2021Høringsuttalelse – Endring av trinnprismodellen
01.09.2021Høringsuttalelse – Kartlegging av utviklingen i luftfarten etter pandemiutbruddet – innspill til luftfartsstrategi
27.04.2021Høringsuttalelse – NOU 2020:11 Den tredje statsmakt – Domstolene i endring
15.03.2021Høringsuttalelse – NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten
18.12.2020Påpekning – Samferdselsdepartementet – konkurransebegrensende forhold – tilgang til billettsystem – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Stavanger 2019-2034 – Bestemmelser om etablering av handel og for sentrumsformål – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
29.06.2020Påpekning av konkurransebegrensende forhold – Kommuneplan for Skien 2014-2026 – Bestemmelser om lokalisering av dagligvareforretninger – konkurranseloven § 9 første ledd bokstav e
13.11.2020Høringsuttalelse – forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. – utvidet adgang til informasjonsdeling – oppfølging av enkelte forslag i NOU 2019:5
02.10.2020Høringsuttalelse – endringer i flere forskrifter for å legge til rette for kontrollutrusning som et alternativ til taksameter i drosje
25.09.2020Høyringsfråsegn – forslag til endringar i apotekloven § 6-6
10.09.2020Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid i luftfartssektoren
05.06.2020Høringsuttalelse – forlengelse av forskrift om midlertidig unntak fra konkurranseloven § 10 om samarbeid i transportsektoren
28.07.2020Høringsuttalelse – Endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven – oppfølging av endringer i yrkestransportloven og rammeverk for alternativ til taksameter