20222020 2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |


 

Handheving av kartell i EU konkurranseretten.
Prosjektleder: Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund

Status: Avsluttet

Rapport:

Kort omtale av prosjektet >>


 

Between predation and bid rigging: Competition issues in procurement markets
Prosjektleder: Ronny Gjendemsjø ved SNF/Universitetet i Bergen, Malin Arve, Norges Handelshøyskole

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevelsesformer
Prosjektleder: Erling Hjelmeng v/Universitetet i Oslo og Tina Søreide v/ Norges Handelshøyskole

Status: Avsluttet

Rapport:

Kort omtale av prosjektet >>


 

Price discrimination in the input market: efficiency enhancing or anti-competitive?
Prosjektleder: Hans Jarle Kind, Norges Handelshøyskole

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>


 

Seminarrekke, internasjonal konferanse, stipend masteroppgaver
BECCLE – Bergen Center for Competition Law and Economics

Status: Pågående

Kort omtale av prosjektet >>