Tilsynets øvrige arbeid i drivstoffmarkedet

Konkurransetilsynet har vurdert en rekke oppkjøp og fattet flere vedtak i drivstoffmarkedet. I tillegg behandler vi høringer om endringer i regelverket.

Tilsynet har utarbeidet to rapporter om markedet, men merk at det har skjedd endringer i blant annet prissettingen i markedet siden rapportene ble utarbeidet. For oppdatert informasjon om priser, se «Relevante saker» på temaside for drivstoffmarkedet.

Ikon for

Vedtak

Høringsuttalelser

Rapporter

Veiledning