Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 20
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 1
  [order] => DESC
  [orderby] => date
)

Kategori: Avgjørelse

Dato Tittel
20.11.2020 Avgjørelse A2020-3 – Avslag på anmodning om delvis omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak V2012-11
29.09.2020 Avgjørelse A2020-2 – Gjelsten Holding AS (Sport 1 Gruppen AS) – O.N. Sunde AS
26.02.2020 A2020-1 – Gjelsten Holding AS/O.N. Sunde AS – Gresvig Retail Group AS mfl.
20.11.2019 Avgjørelse A2019-2 – JFP Retail Drift AS – Notabene AS dets konkursbo – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
22.10.2019 Avgjørelse A2019-1 – Jotunfjell Partners – Vita og Loco-konsernet – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
29.10.2018 A2018-2 Coast Seafood AS – Roadfeeders AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbud
20.02.2018 A2018-1 – Fabritius Gruppen AS – A Bygg Gruppen AS – konkurranseloven § 19 – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
27.10.2017 A2017-4 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretting om henleggelse av saken
07.09.2017 A2017-3 – Insula AS – Apetit Kala Oy – Maritim Food AS – avslag på søknad om delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
26.06.2017 A2017-2 – Adams Matkasse AS – Godtlevert.no AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
07.04.2017 A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
04.12.2015 A2015-3 – Interflora SA – Floriss Drift AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
10.11.2015 A2015-2 – NorgesGruppen ASA – Tiger AS/Esso Norge AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
23.09.2015 A2015-1 – A2015-1 Nets Holding A/S og Kortaccept Nordic AB – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av sak
20.12.2013 A2013-28 – Hemne Kraftlag SA – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn
07.11.2013 A2013-26 – Norsk Eiendomsinformasjon AS – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens kartverk
01.11.2013 A2013-24 – Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) – Enghav AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
31.10.2013 A2013-23 – Head Energy AS – Multicontrol AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
24.10.2013 A2013-22 – ByTaxi AS – konkurranseloven § 12, jf. § 10 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Taxidepot AS
03.10.2013 A2013-20 – Quality Manager – KS og Kommuneforlaget – Konkurranseloven § 12 tredje ledd – avslag på anmodning om å gripe inn

Var dette nyttig?