Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 5
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 3 4 5 6 7 57
Dato Tittel
18.12.2015 V2015-33 til V2015-47 Forskningsmidler 2016/2017
16.12.2015 V2015-32 – Contiga AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
04.12.2015 A2015-3 – Interflora SA – Floriss Drift AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
13.11.2015 Høringsuttalelse – forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven
10.11.2015 A2015-2 – NorgesGruppen ASA – Tiger AS/Esso Norge AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
21.10.2015 Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel vedrørende regulering av markedet for tilgang og originering i mobilnett
16.10.2015 Høringsuttalelse – evaluering av markedsbalanseringstiltak i jordbruket
23.09.2015 A2015-1 – A2015-1 Nets Holding A/S og Kortaccept Nordic AB – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av sak
21.09.2015 Høringsuttalelse – nye likviditetskrav for finansforetak
01.09.2015 Høringsuttalelse – anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge
31.08.2015 V2015-31 – Aleris Helse AS – Teres Medical Group AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
27.08.2015 V2015-30 – Orkla ASA – Cederroth Intressenter AB – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
30.07.2015 V2015-29 – St1 Nordic OY – Smart Fuel – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
08.06.2015 Veiledning – utarbeidelse av økonomiske analyser
04.05.2015 Høringsuttalelse – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig
28.04.2015 V2015-28 – Arro Elektro AS / Arro Holding AS – Caverion Norge AS / Caverion Oyj – Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS – ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
27.03.2015 V2015-26 – Coop Norge Handel AS – Ica Norge AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24
12.03.2015 V2015-25 – ES-kjeden SA – konkurranseloven § 29, jf. § 10 – vedtak om overtredelsesgebyr
06.03.2015 V2015-03 til V2015-23 – Forskningsmidler 2015
05.03.2015 Høringsuttalelse – forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall
04.03.2015 V2015-24 – Coop Norge Handel AS – ICA Norge AS – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
25.02.2015 V2015-2 – Tafjord Kraft AS – Tussa Kraft AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
11.02.2015 Høringsuttalelse – NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda – Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker
05.02.2015 V2015-1 – TeliaSonera AB (publ) – Tele2 Norge AS/Network Norway AS
23.12.2014 Høringsuttalelse – utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning
05.12.2014 V2014-15 – Jotunfjell Partners AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
10.11.2014 Høringsuttalelse – Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
24.10.2014 Høringsuttalelse – NOU 2014:4 – Enklere regler – bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket
23.10.2014 V2014-14 – Easy AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
22.10.2014 V2014-13 – Nortura SA- Prima Slakt AS/NorPri AS/ Jæren eiendomsinvest AS
1 3 4 5 6 7 57

Var dette nyttig?