Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 5
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 3 4 5 6 7 57
DatoTittel
18.08.2016Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget
14.07.2016V2016-5 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Torghatten ASA
23.06.2016V2016-4 – St1 Nordic Oy – Blue Energy Holding AS – Vedtak V2015-29 – Blue Energy Holding AS godkjennes ikke som kjøper av St1 Norge AS
14.06.2016Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
01.06.2016Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler og ikrafttredelse
25.05.2016Høringsuttalelse – evaluering av offentleglova
19.04.2016V2016-3 – AT Skog SA – NEG Skog AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
12.04.2016V2016-2 – AT Skog Invest AS – SB skog AS – konkurranseloven § 18 femte ledd  – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
11.03.2016Høringsuttalelse – forenkling av prisutjevningsordningen for melk
16.02.2016Høringsuttalelse – flypassasjeravgift
14.01.2016V2016-1 – Orkla ASA – Cederroth Interessenter AB – Weifa ASA – Konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper
21.12.2015Høringsuttalelse – endringer i energiloven
18.12.2015V2015-33 til V2015-47 Forskningsmidler 2016/2017
18.12.2015Høringsuttalelse – forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig
16.12.2015V2015-32 – Contiga AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
04.12.2015A2015-3 – Interflora SA – Floriss Drift AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
13.11.2015Høringsuttalelse – forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven
10.11.2015A2015-2 – NorgesGruppen ASA – Tiger AS/Esso Norge AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
21.10.2015Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel vedrørende regulering av markedet for tilgang og originering i mobilnett
16.10.2015Høringsuttalelse – evaluering av markedsbalanseringstiltak i jordbruket
23.09.2015A2015-1 – A2015-1 Nets Holding A/S og Kortaccept Nordic AB – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av sak
21.09.2015Høringsuttalelse – nye likviditetskrav for finansforetak
01.09.2015Høringsuttalelse – anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge
31.08.2015V2015-31 – Aleris Helse AS – Teres Medical Group AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
27.08.2015V2015-30 – Orkla ASA – Cederroth Intressenter AB – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
30.07.2015V2015-29 – St1 Nordic OY – Smart Fuel – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
08.06.2015Veiledning – utarbeidelse av økonomiske analyser
04.05.2015Høringsuttalelse – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig
28.04.2015V2015-28 – Arro Elektro AS / Arro Holding AS – Caverion Norge AS / Caverion Oyj – Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS – ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
27.03.2015V2015-26 – Coop Norge Handel AS – Ica Norge AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24
1 3 4 5 6 7 57