Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 5
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 3 4 5 6 7 56
Dato Tittel
04.05.2015 Høringsuttalelse – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig
28.04.2015 V2015-28 – Arro Elektro AS / Arro Holding AS – Caverion Norge AS / Caverion Oyj – Ingeniør Ivar Pettersen AS / Pettersen AS – ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
27.03.2015 V2015-26 – Coop Norge Handel AS – Ica Norge AS – delvis opphevelse av gjennomføringsforbudet i vedtak V2015-24
12.03.2015 V2015-25 – ES-kjeden SA – konkurranseloven § 29, jf. § 10 – vedtak om overtredelsesgebyr
06.03.2015 V2015-03 til V2015-23 – Forskningsmidler 2015
05.03.2015 Høringsuttalelse – forslag til revidert kapittel 1 i avfallsforskriften om EE-avfall
04.03.2015 V2015-24 – Coop Norge Handel AS – ICA Norge AS – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
25.02.2015 V2015-2 – Tafjord Kraft AS – Tussa Kraft AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
11.02.2015 Høringsuttalelse – NOU 2014:11 Konkurranseklagenemnda – Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker
05.02.2015 V2015-1 – TeliaSonera AB (publ) – Tele2 Norge AS/Network Norway AS
23.12.2014 Høringsuttalelse – utfasing av statens ventelønnsordning og vartpengeordning
05.12.2014 V2014-15 – Jotunfjell Partners AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
10.11.2014 Høringsuttalelse – Forslag til forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler
24.10.2014 Høringsuttalelse – NOU 2014:4 – Enklere regler – bedre anskaffelser, forenkling av det norske anskaffelsesregelverket
23.10.2014 V2014-14 – Easy AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
22.10.2014 V2014-13 – Nortura SA- Prima Slakt AS/NorPri AS/ Jæren eiendomsinvest AS
01.10.2014 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester
26.09.2014 Høringsuttalelse – endring i kontrollforskriften
26.09.2014 Høringsuttalelse – rapport fra ekspertgruppe om organisering av strømnett
19.09.2014 Høringsuttalelse – om bruk av internrevisjon i staten
09.09.2014 V2014-12 – Norfolier Greentec AS – Norfolier AS konkursbo og Norfolier Norge AS konkursbo – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
01.07.2014 V2014-11 – Surnadal Transportpartner AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
24.06.2014 V2014-9 – Norsk Gjenvinning AS – Avfall Sør Bedrift AS – inngrep mot foretakssammenslutning
28.05.2014 V2014-8 – ELIXIA Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – FN7 årgang 2014 II AS – godkjennelse av kjøper
28.05.2014 V2014-7 – ELIXIA Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Studentskipnaden i Oslo og Akershus – godkjennelse av kjøper av SATS Vulkan
20.05.2014 V2014-6 – Elixia Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Aktiv 365 v/OT Invest AS – godkjennelse av kjøper av SATS Sandsli
14.05.2014 V2014-5 – Lemminkäinen Norge AS – Forvaltningsloven § 35 bokstav a jf. konkurrranseloven § 16 første ledd – Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8
13.05.2014 Høringsuttalelse – Høring – forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesregler mv.
29.04.2014 Høringsuttalelse – forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall
21.03.2014 V2014-4 – Cappelen Holding AS – Kongsberg Esco AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt
1 3 4 5 6 7 56