Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 5
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 3 4 5 6 7 55
DatoTittel
19.09.2014Høringsuttalelse – om bruk av internrevisjon i staten
09.09.2014V2014-12 – Norfolier Greentec AS – Norfolier AS konkursbo og Norfolier Norge AS konkursbo – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
01.07.2014V2014-11 – Surnadal Transportpartner AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
24.06.2014V2014-9 – Norsk Gjenvinning AS – Avfall Sør Bedrift AS – inngrep mot foretakssammenslutning
28.05.2014V2014-8 – ELIXIA Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – FN7 årgang 2014 II AS – godkjennelse av kjøper
28.05.2014V2014-7 – ELIXIA Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Studentskipnaden i Oslo og Akershus – godkjennelse av kjøper av SATS Vulkan
20.05.2014V2014-6 – Elixia Holding III AS – Health & Fitness Nordic AB v/SATS Norge AS – Aktiv 365 v/OT Invest AS – godkjennelse av kjøper av SATS Sandsli
14.05.2014V2014-5 – Lemminkäinen Norge AS – Forvaltningsloven § 35 bokstav a jf. konkurrranseloven § 16 første ledd – Vedtak om omgjøring av vedtak V2011-8
13.05.2014Høringsuttalelse – Høring – forskrifter om kapitalkrav, godtgjørelsesregler mv.
29.04.2014Høringsuttalelse – forslag til nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr for kommunenes håndtering av husholdningsavfall
21.03.2014V2014-4 – Cappelen Holding AS – Kongsberg Esco AS – konkurranseloven § 18 tredje ledd – pålegg om meldeplikt
25.02.2014Høringsuttalelse- Utkast til lov om endringer i jernbaneloven- Europaparlaments- og rådsdirektiv 201234EU av 21. november 2012 om etablering av etablering av et felles europeisk jernbaneområde
24.02.2014Veiledning – prosjektsamarbeid
19.02.2014V2014-3 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
12.02.2014V2014-2 – Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) / TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB
28.01.2014Høringsuttalelse – utkast til forskrift om kapitalbufferkrav
28.01.2014Høringsuttalelse – utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner.
27.01.2014Høringsuttalelse – Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll på konsesjonspliktige landbrukseiendommer
17.01.2014Veiledning – drivstoffmarkedet
20.12.2013A2013-28 – Hemne Kraftlag SA – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn
09.12.2013Høringsuttalelse – forslag om samordning av statlige innkjøp
05.12.2013V2013-13 – Nokas AS – G4S International Holdings Limited – konkurranseloven § 19 tredje ledd – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud
27.11.2013V2013-12 – Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) /TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud
21.11.2013V2013-10 – RBBS Holding AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
21.11.2013V2013-11 – Allkopi Service Point AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
21.11.2013V2013-9 – EG A/S – ASP AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
18.11.2013Høringsuttalelse – Høring om utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter
07.11.2013A2013-26 – Norsk Eiendomsinformasjon AS – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens kartverk
01.11.2013A2013-24 – Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) – Enghav AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
31.10.2013A2013-23 – Head Energy AS – Multicontrol AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
1 3 4 5 6 7 55