Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 6
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
1 4 5 6 7 8 56
Dato Tittel
25.02.2014 Høringsuttalelse- Utkast til lov om endringer i jernbaneloven- Europaparlaments- og rådsdirektiv 201234EU av 21. november 2012 om etablering av etablering av et felles europeisk jernbaneområde
24.02.2014 Veiledning – prosjektsamarbeid
19.02.2014 V2014-3 – Norgesgruppen ASA – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
12.02.2014 V2014-2 – Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) / TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB
28.01.2014 Høringsuttalelse – utkast til forskrift om kapitalbufferkrav
28.01.2014 Høringsuttalelse – utkast til regler om systemviktige finansinstitusjoner.
27.01.2014 Høringsuttalelse – Forslag om å oppheve bestemmelsen om priskontroll på konsesjonspliktige landbrukseiendommer
17.01.2014 Veiledning – drivstoffmarkedet
20.12.2013 A2013-28 – Hemne Kraftlag SA – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn
09.12.2013 Høringsuttalelse – forslag om samordning av statlige innkjøp
05.12.2013 V2013-13 – Nokas AS – G4S International Holdings Limited – konkurranseloven § 19 tredje ledd – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud
27.11.2013 V2013-12 – Altor Fund III (via ELIXIA Holding IV AS) /TryghedsGruppen smba – ELIXIA Holding III AS/Health & Fitness Nordic AB – pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud
21.11.2013 V2013-10 – RBBS Holding AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
21.11.2013 V2013-11 – Allkopi Service Point AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
21.11.2013 V2013-9 – EG A/S – ASP AS – konkurranseloven § 29 jf. § 19 første ledd – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
18.11.2013 Høringsuttalelse – Høring om utkast til forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS – gjennomføring av direktiv 2009/12/EF om lufthavnavgifter
07.11.2013 A2013-26 – Norsk Eiendomsinformasjon AS – konkurranseloven § 12, jf. § 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Statens kartverk
01.11.2013 A2013-24 – Line AS (under navneendring til Domstein Sjømat AS) – Enghav AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
31.10.2013 A2013-23 – Head Energy AS – Multicontrol AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
24.10.2013 A2013-22 – ByTaxi AS – konkurranseloven § 12, jf. § 10 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Taxidepot AS
23.10.2013 Høringsuttalelse – ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel
07.10.2013 Høringsuttalelse – Forslag til revisjon av forskrifter til konkurranseloven
03.10.2013 A2013-20 – Quality Manager – KS og Kommuneforlaget – Konkurranseloven § 12 tredje ledd – avslag på anmodning om å gripe inn
24.09.2013 A2013-19 – Martin Rønning AS – Ansnes Grunnarbeider AS – konkurranseloven § 19 annet ledd – delvis unntak fra gjennomføringsforbudet
20.09.2013 Høringsuttalelse – Høring om auksjon av 800 MHz-, 900 MHz- og 1800 MHz-båndene
30.08.2013 Høringsuttalelse – ny lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden
26.08.2013 Høringsuttalelse – utredning om fjernvarmereguleringen
09.07.2013 V2013-7 – Avvisning av klage på avgjørelse A2013-3
03.07.2013 A2013-18 – Holship Norge AS – konkurranseloven § 12, jf. §§ 10 og 11 – avslag på anmodning om å gripe inn mot Administrasjonskontoret for Havnearbeid i Drammen og Drammen Bryggeriarbeiderforbund
19.06.2013 Høringsuttalelse – forslag om innføring av skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked
1 4 5 6 7 8 56