Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 4
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
Dato Tittel
30.09.2016 Høringsuttalelse – forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften
15.09.2016 V2016-6 – Umoe Restaurants AS – Dolly Dimple’s Norge AS
18.08.2016 Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget
14.07.2016 V2016-5 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Torghatten ASA
23.06.2016 V2016-4 – St1 Nordic Oy – Blue Energy Holding AS – Vedtak V2015-29 – Blue Energy Holding AS godkjennes ikke som kjøper av St1 Norge AS
14.06.2016 Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
01.06.2016 Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler og ikrafttredelse
25.05.2016 Høringsuttalelse – evaluering av offentleglova
19.04.2016 V2016-3 – AT Skog SA – NEG Skog AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
12.04.2016 V2016-2 – AT Skog Invest AS – SB skog AS – konkurranseloven § 18 femte ledd  – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
11.03.2016 Høringsuttalelse – forenkling av prisutjevningsordningen for melk
16.02.2016 Høringsuttalelse – flypassasjeravgift
14.01.2016 V2016-1 – Orkla ASA – Cederroth Interessenter AB – Weifa ASA – Konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper
21.12.2015 Høringsuttalelse – endringer i energiloven
18.12.2015 Høringsuttalelse – forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig
18.12.2015 V2015-33 til V2015-47 Forskningsmidler 2016/2017
16.12.2015 V2015-32 – Contiga AS – konkurranseloven § 29, jf. § 19 første ledd – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
04.12.2015 A2015-3 – Interflora SA – Floriss Drift AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
13.11.2015 Høringsuttalelse – forenklinger i plandelen av plan- og bygningsloven
10.11.2015 A2015-2 – NorgesGruppen ASA – Tiger AS/Esso Norge AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse
21.10.2015 Høringsuttalelse – Nasjonal kommunikasjonsmyndighets varsel vedrørende regulering av markedet for tilgang og originering i mobilnett
16.10.2015 Høringsuttalelse – evaluering av markedsbalanseringstiltak i jordbruket
23.09.2015 A2015-1 – A2015-1 Nets Holding A/S og Kortaccept Nordic AB – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av sak
21.09.2015 Høringsuttalelse – nye likviditetskrav for finansforetak
01.09.2015 Høringsuttalelse – anbud på regionale ruteflygninger i Nord-Norge
31.08.2015 V2015-31 – Aleris Helse AS – Teres Medical Group AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning – vilkår
27.08.2015 V2015-30 – Orkla ASA – Cederroth Intressenter AB – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
30.07.2015 V2015-29 – St1 Nordic OY – Smart Fuel – konkurranseloven § 16, jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
08.06.2015 Veiledning – utarbeidelse av økonomiske analyser
04.05.2015 Høringsuttalelse – forslag til forskriftsfesting av krav til utlån med pant i bolig