Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

I søke-feltet kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

Array
(
  [post_type] => Array
    (
      [0] => decisions
    )

  [numberposts] => 30
  [category] => Array
    (
      [0] => 524
      [1] => 31
      [2] => 30
      [3] => 573
    )

  [nopaging] => 
  [paged] => 4
  [order] => DESC
  [meta_key] => brev_dato
  [orderby] => meta_value
)
Dato Tittel
26.06.2017 A2017-2 – Adams Matkasse AS – Godtlevert.no AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
24.05.2017 V2017-20 – Instalco Sverige AB – konkurranseloven § 29 jf § 19 – ileggelse av overtredelsesgebyr – brudd på gjennomføringsforbudet
07.04.2017 A2017-1 – Telia Company AB – Phonero AS – konkurranseloven § 20 jf. § 16 – underretning om henleggelse av saken
03.04.2017 V2017-19 – Eimskip Norway AS – Nor Lines AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
22.03.2017 V2017-18 – Cappelen Damm AS/Cappelen Damm Holding AS – Gyldendal Norsk Forlag AS/Gyldendal ASA – H Aschehoug & W Nygaard AS – Vigmostad & Bjørke AS/Schibsted ASA – ileggelse av overtredelsesgebyr – krrl § 29 jf § 10
20.03.2017 Høringsuttalelse – Endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk
28.02.2017 Høringsuttalelse – forslag til endringer i yrkestransportlova
13.02.2017 V2017-1 til V2017-16 samt V2017-22 og V2017-23 Forskningsmidler
10.02.2017 Høringsuttalelse – Ny forskriftsbestemmelse om miljø i regelverket om offentlige anskaffelser
20.12.2016 Høringsuttalelse – forslag til ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften)
05.12.2016 Høringsuttalelse – forslag til endringer i postloven
29.11.2016 Høringsuttalelse – forslag til endring i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker
18.10.2016 V2016-7 – Johny Birkeland Transport AS/Norva 24 AS – Lindum AS – vedtak om ileggelse av overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29, jf. § 10
06.10.2016 Høringsuttalelse – endring av løyvedistrikt i Troms fylke
04.10.2016 Høringsuttalelse – evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova
30.09.2016 Høringsuttalelse – forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften
15.09.2016 V2016-6 – Umoe Restaurants AS – Dolly Dimple’s Norge AS
18.08.2016 Merknader til offentlig ettersyn av detaljregulering for Vaulaberget
14.07.2016 V2016-5 – Sogn og Fjordane fylkeskommune – Torghatten ASA
23.06.2016 V2016-4 – St1 Nordic Oy – Blue Energy Holding AS – Vedtak V2015-29 – Blue Energy Holding AS godkjennes ikke som kjøper av St1 Norge AS
14.06.2016 Veileder om anmeldelse av personer ved overtredelser av konkurranseloven § 10
01.06.2016 Høringsuttalelse – forskrifter til konkurranseloven, overgangsregler og ikrafttredelse
25.05.2016 Høringsuttalelse – evaluering av offentleglova
19.04.2016 V2016-3 – AT Skog SA – NEG Skog AS – konkurranseloven § 16 jf. § 20 – inngrep mot foretakssammenslutning
12.04.2016 V2016-2 – AT Skog Invest AS – SB skog AS – konkurranseloven § 18 femte ledd  – pålegg om meldeplikt for foretakssammenslutning
11.03.2016 Høringsuttalelse – forenkling av prisutjevningsordningen for melk
16.02.2016 Høringsuttalelse – flypassasjeravgift
14.01.2016 V2016-1 – Orkla ASA – Cederroth Interessenter AB – Weifa ASA – Konkurranseloven § 16 annet ledd – godkjenning av kjøper
21.12.2015 Høringsuttalelse – endringer i energiloven
18.12.2015 Høringsuttalelse – forslag til endringer av eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig

Var dette nyttig?