Vedtak og uttalelser

Konkurransetilsynet fatter vedtak og avgjørelser etter konkurranseloven, og gir høringsuttalelser og uttalelser (påpekninger) om offentlige reguleringer som kan være egnet til å påvirke konkurransen. Konkurransetilsynet gir også skriftlige veiledningsuttalelser når særlige grunner tilsier det.

Nedenfor finner du offentliggjorte vedtak, avgjørelser, uttalelser og veiledninger.

Dokumentinformasjonen kan filtreres etter kategori (type dokument), år og lovparagraf der dette er aktuelt.

Fra fanekort Søk kan det søkes på tekst i nettsidene for vedtak og uttalelser, f.eks. firmanavn eller tema.

DatoTittel
02.12.1998V1998-108 – Dispensasjon Kid Interiør AS
01.12.1998V1998-110 – forlengelse av gjeldende kollektive filmleieavtale – Kommunale Kinematografers Landsforbund, Norske Filmbyråers Forening og Kommunenes Filmcentral
24.11.1998V1998-107 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd for prissamarbeid mellom medlemsbedrifter i Riks-Rent Tekstiltjeneste, og omgjøring av tidligere vedtak.
24.11.1998V1998-106 – Bodø trafikkskole og Tore’s trafikkskole – Dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om felles priser for trafikkopplæring
20.11.1998V1998-103 – Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening
20.11.1998V1998-103 – Den norske Forleggerforening og Den norske Bokhandlerforening – dispensasjon fra § 3-1 og § 3-4, jf. § 3-1 for bransjeavtalen for bokomsetning
12.11.1998V1998-102 – EAB Tele AS, ElTele Øst AS og Telenor Nett AS
11.11.1998V1998-100 – Rabatthuset Geir Gule AS
10.11.1998V1998-99 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
10.11.1998V1998-98 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
10.11.1998V1998-97 – Dispensasjonssøknad Friman AS
10.11.1998V1998-92 – Vedtak om opphevelse av dispensasjon for Grenland Transport AS
05.11.1998V1998-94 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd slik at 9 skisenter i Hallingdalsregionen kan samarbeide om priser og rabatter på Vinterland heiskort
04.11.1998V1998-91 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
03.11.1998V1998-90 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
29.10.1998V1998-89 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960
28.10.1998V1998-88 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1.juli 1960
27.10.1998V1998-87 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
19.10.1998A1998-19 – Filatelistisk Forlag AS’ utgivelse av “Handlerkatalog Norge”
16.10.1998V1998-85 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
16.10.1998V1998-83 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
16.10.1998V1998-82 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
16.10.1998V1998-81 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
15.10.1998V1998-84 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
15.10.1998V1998-80 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranse-regulering av priser og avanser av 1. juli 1960
13.10.1998V1998-79 – Bibelselskapets Bokhandel AS
13.10.1998V1998-77 – Tano Aschehoug AS
08.10.1998V1998-76 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
08.10.1998V1998-75 – Opphevelse av dispensasjon fra prislovens forskrifter om konkurranseregulering av priser og avanser av 1. juli 1960
08.10.1998A1998-18 – Avtale mellom Telenor Privat AS og Henholdsvis AL Norsk